Centre d’Estudis Mierencs

Com era Mieres al 1885?

L’estudi del “Plano geométrico-topográfico del término de Mieras” elaborat per Joan Papell i Llenas, finalitzat l’any 1885, ens aporta noves dades per l’estudi de l’evolució urbana del Municipi, del seu paisatge i de la seva toponímia. Analitzant el plànol parcel·lari i aplicant les noves tecnologies, extraurem dades que ens ajudaran a aprofundir el que actualment es coneix sobre com era Mieres en el passat.

Encetem una sèrie d’articles que mitjançant un fil conductor, en aquest primer cas un Element Arquitectònic (EA) com és Sant Andreu de Ruïtlles, ens permetrà anar donant resposta a la qüestió formulada.

Com era Mieres l’any 1885? (II) Església de Santa Maria de Romeria

En el passat número de la revista vàrem iniciar una sèrie d’articles per entendre l’evolució urbana del Municipi de Saber-ne més

Com era Mieres l’any 1885? (I): Sant Andreu de Ruïtlles

Josep Socorregut L’estudi del “Plano geométrico-topográfico del término de Mieras” elaborat per Joan Papell i Llenas, Saber-ne més

Un document excepcional per a conèixer com era Mieres al s. XIX: El plànol parcel·lari de Mieres de Joan Papell (1885)

Josep Socorregut La reforma tributària de l’any 1845, on s’establia la contribució d’immobles i terres destinades al Saber-ne més

Centre d'Estudis Mierencs