Centre d’Estudis Mierencs

Junta i membres

Enric Domènech Mallarach /  Vocal
Gemma Draper / Vocal
Carles Guillot / President
Núria Martínez / Vocal
Alba Massanas i D’aunis / Vocal
Pep Mata / (Vocal)
Joan – Antont Monfort / Secretari 
Joan Pontacq Seguranyes /Vocal
Manel Prat Julià / Vocal
Josep Socorregut Domènech / Tresorer

Centre d'Estudis Mierencs