Centre d’Estudis Mierencs

Recerca, digitalització i estudi de documentació antiga de Mieres

És impressionant la quantitat de documentació antiga, en pergamí o paper, que encara tenim a calaixos de vells armaris o baúls. Informació que molt sovint es perd o es disamina amb la venda d’una casa o un mas o per la inexorable acció de la humitat i els fongs. Des del centre d’estudis em engegat una campanya per la preservació del document i la informació que contenen. 

Estem iniciant diverses accions per digitalitzar aquesta documentació, que ens heu ensenyat, i que ens permetrà saber més sobre el passat del nostre poble. Enguany disposem d’un escaner portàtil que ens permet la seva digitalització sense que el document surti del lloc. Un cop digitalitzat els traduirem i estudiarem.

Teniu documentació antiga i voleu saber que hi posa ? Voleu col·laborar en engrandir la història de Mieres ? Contacte amb nosaltres : 

estudismierencs@googlegroups.com 

Centre d'Estudis Mierencs